Co je sociální zemědělství?

Sociální zemědělství je definováno jako souhrn činností využívajících zemědělské zdroje, rostlinné i živočišné, za účelem tvorby adekvátního prostředí pro různě zdravotně nebo sociálně znevýhodněné osoby a širokou veřejnost s cílem poskytovat jim možnost pracovního uplatnění, napomáhat jejich integraci do společnosti nebo prostřednictvím vzdělávání a volnočasových aktivit přispívat k jejich vztahu k venkovu a přírodě. V …

Partnerství s Asociací sociálního zemědělství stvrzeno

Po několika týdnech konzultací na dálku jsme se sešli se zástupci Asociace sociálního zemědělství v Praze, abychom osobně prodiskutovali naše budoucí aktivity, plány a aktuální stav příprav projektu permakulturní sociální farmy. Dalším důvodem našeho setkání bylo uzavření Dohody o partnerství. Připomínky, komentáře a postřehy členů asociace jsou pro nás velmi cenné. Jejich podpora je pro …

Sociální farmy v České republice

V České republice je přes 30 sociálních farem. Tři z nich (Svobodný statek na soutoku, o. p. s., Biostatek Valeč, Farma Ledce Šternberk) jsme navštívili v rámci exkurze “Sociální zemědělství v ČR v praxi“, kterou pořádala Celostátní síť pro venkov ve spolupráci s Asociací sociálního zemědělství, z. s.