Letní dětský tábor “Doteky Matky Země” v Račím údolí

Letos jedeme na letní tábor do Račího údolí v Rychlebských horách. A bude to mít hloubku! :) Matka Země se nás bude dotýkat, trpělivě nás povede a my budeme tvořit z jejích darů - hlíny, dřeva a všemožného rostlinstva tamního. Dojde i na malé přírodní stavitelství.

Budeme tancovat, zpívat, hrát - užívat si pohyb v radosti. Naladíme se na rytmy přírody, naučíme se vnímat vlastní tělo, uvědomovat si svůj dech a smysly a s jejich pomocí se v přírodě orientovat, být jí blíž.

Vše se ponese v duchu permakulturních principů (projekt Děti v permakultuře) a waldorfské pedagogiky.

Letní dětský tábor
Letní dětský tábor "Doteky Matky Země" v Račím údolí