Není rak jako rak – říční nebo signální?

V létě jsme při svých toulkách přírodou zavítali i na jeden rybník na Vysočině, kde jsme měli to štěstí seznámit se hned se dvěma z pěti druhů u nás v přírodě žijících raků – rakem říčním (Astacus astacus) a rakem signálním (Pacifastacus leniusculus).

Ovšem není rak jako rak. Situace na našem území je v současnosti trochu komplikovanější, než se na první pohled nadšeného pozorovatele může zdát. Zatímco naše původní druhy postupně vymírají, šíří se u nás druhy zavlečené.

Naše druhy v minulosti utrpěly jak zhoršenou kvalitou vod, úpravami toků tak i nemocí zvanou račí mor. Ten výrazně zasáhl i  populace jednoho z našich původních druhů, raka říčního (Astacus astacus). Se snahou vrátit raky do našich vod, tam kde byly populace nemocí zdecimovány, se v minulosti nejprve introdukoval rak bahenní (Astacus leptodactylus), evropský druh, který bohužel jako náhrada nefungoval, jelikož je též citlivý na račí mor. Proto byly v Evropě pro introdukce zvoleny severoamerické druhy - rak pruhovaný (Orconectes limosus) a později rak signální (Pacifastacus leniusculus), které byly k račímu moru odolnější. O nebezpečí, že jsou přenašeči smrtelného onemocnění, se v té době mnoho nevědělo a pokud ano, tak to při introdukcích nebylo bráno v potaz.

Ochrana našich raků

Tři zástupci původních evropských druhů - rak říční, rak kamenáč a rak bahenní - jsou u nás ohroženi a zákonem chráněni. Oproti nim se dva severoameričtí raci šíří. Mohou nejen působit jako přenašeči nemocí pro původní druh smrtelných, ale mohou je také vytlačovat přímou konkurencí. Základními předpoklady pro úspěšnou ochranu našich původních druhů raků jsou, kromě schopnosti jednotlivé druhy od sebe bezpečně rozpoznat, rovněž znalosti o jejich současném výskytu.

Pro laika, odlišit raka říčního a signálního, může být docela oříšek. Jako nejjednodušší charakteristika se jeví barva klepet.

Rak říční má klepeta načervenalá, zespodu červená až červenooranžová, s drsným povrchem.

Rak říční
Rak říční

Rak signální má klepeta červenohnědá, ale hladká s tzv. "signální skvrnou" = bílá až bělomodrá skvrna u kloubu klepet.

Rak signální
Rak signální

Když se vám „poštěstí“ u nás v přírodě jeden z těchto dvou druhů raků najít, jelikož se na ně vztahuje buď přísná ochrana (rak říční – kriticky ohrožený), nebo jsou na tzv., „černém“ seznamu (rak signální – invazivní), vyhněte se jakékoliv manipulaci s nimi a jejich výskyt nahlaste na AOPK pracovišti v daném regionu.