O spolku

Spolčili jsme se ve spolek Živa natura, abychom svými aktivitami přispívali k péči o Zemi, k péči o lidi a jejich duševní zdraví a k rozvoji našeho regionu.

Naše poslání:

S přírodou k duševnímu zdraví a spokojenější a etičtější budoucnosti.

Naše vize:

Příroda

Žijeme v těsném souladu s přírodou. Kolik z ní bereme, tolik jí také vracíme. Principy takového soužití šíříme dál, učíme a podporujeme všechny, kteří se rozhodli jít stejnou cestou.

Duševní zdraví

Pomáháme lidem. Dáváme práci těm, kteří by ji na volném trhu práce dostali jen stěží. S pomocí přírody zlepšujeme jejich i naše duševní zdraví.

Život v místě

Žijeme v místě, které jsme si pro svůj život vybrali. Podporujeme rozvoj našeho regionu – Jesenicko / Rychlebské hory – a to jak přímo prostřednictvím vlastních aktivit, tak podporou aktivit ostatních lidí a subjektů.