Workshop „Sociální zemědělství / podnikání“ na farmě Květná Zahrada

Na cestě k naší permakulturní sociální farmě se vzděláváme. Tentokrát jsme absolvovali praktický workshop „Sociální zemědělství / podnikání“ spojený s  exkurzí na farmu Květná Zahrada.

Workshop a exkurzi pořádala Celostátní síť pro venkov ve spolupráci s Asociací sociálního zemědělství, z.s.